Aanbod-Bedrijven

InnSæiMed vzw

Via een groter bewustzijn

bijdragen aan een groter welzijn

 

Vanwege de Coronacrisis zijn voorlopig alle groepsessies bij InnSaeimed uitgesteld tot na 3 april 2020. 

Hebt u last van de bovenste luchtwegen, keelpijn, verkoudheid of hoest - met of zonder koorts - gelieve dan TELEFONISCH contact op te nemen met de huisarts en NIET naar de praktijk te komen en/of een online afspraak te maken.

Gezonde mensen in een gezond bedrijf dat in staat voor een gezonde omgeving…


Wij wensen met onze kennis en ervaring bij te dragen aan het welzijn van het bedrijf en al de betrokkenen. Via deze weg kunnen wij tevens een grotere positieve impact helpen realiseren op de hele omgeving en de toekomst.

 

WELZIJN OP WERK – INDIVIDUELE BEWUSTWORDING

In een eerste fase werken wij met een team dat impact kan creëren binnen het bedrijf (management, HR,…).

De focus ligt op bewustwording, bewuster leren omgaan met jezelf en je gezondheid (welzijn), bewust worden van je impact op/van je relaties en je omgeving.

Via een holistische benadering houden wij rekening met alle aspecten van het mens-zijn. Wij geven informatie en inzichten maar laten je ook ervaren hoe lichamelijke, energetische, emotionele, mentale en systemische (relationele) factoren een grote rol spelen in het welzijn van ieder individu. Tools en adviezen worden aangereikt om zelf mee aan de slag te gaan. Wij gebruiken de kracht van ieder individu, die wij aansporen via meditatie, visualisaties, opstellingen en andere oefeningen.

 

COCREATIE – WELZIJNSBEVORDERING BINNEN HET BEDRIJF

Door de veranderde mind set, gaan we samen met het team concepten ontwikkelen die het welzijn op de werkvloer kunnen bevorderen. Ook hier zullen wij vanuit een ‘holistisch’ perspectief werken. We overlopen hoe de ‘mental needs' kunnen worden ingevuld, we bespreken de lichamelijke aspecten door aandacht te besteden aan voeding, beweging,…, maar houden ook rekening met energetische en systemische invloeden.  

Door deze ‘holistische benadering’ en focus op self-management en responsability zien wij dat mensen bewuster worden, meer stress bestendig zijn, in hun kracht komen, productiever worden, meer betrokken zijn en relaties verbeteren.

  

FLOURISHING ORGANISATION – INDIVIDUELE BEWUSTWORDING

Met een team gaan we verder met een persoonlijke transformatie om tot je hoogste potentieel te komen. Mensen die bereid zijn hun verantwoordelijkheid op te nemen en bewust willen bijdragen aan het welzijn van de mensheid en de omgeving. Via groep- en individuele coaching evolueren de deelnemers naar een hogere bewustzijnstoestand. Dit doen we via een holistische benadering : door middel van inzichten en informatie te geven, oefeningen te doen, te laten ervaren hoe ego patronen, overtuigingen, systemische invloeden, … ons weerhouden om tot volledige expansie te geraken. Oude niet-dienende patronen leren we herkennen en aan de basis transformeren, talenten en krachten van ieder individu worden sterker ontwikkeld. Inzichten mbt. zichzelf worden gelinkt aan patronen binnen het bedrijf en de impact hiervan op het beleid.  We implementeren meditatie en visualisaties verder in het bedrijfsleven.

Door deze persoonlijke transformatie worden mensen creatiever en intuïtiever, voelen zich meer betrokken als onderdeel van het groter geheel (mensheid/omgeving), en gaan hierdoor buiten het dualistisch/reguliere denkkader tot innovatie en expansie zorgen binnen het bedrijf en in een later stadium ook impact creëren buiten de muren van het bedrijf.

 

COCREATIE- FLOURISHING ORGANISATION

Door het ontwikkelen van een groter bewustzijn zullen er in een eerste fase concepten worden gecreëerd die goed zijn voor alle betrokkenen van het bedrijf. Korte termijn productie focus wordt ingeruild door lange termijn visie, die een bijdrage zal leveren voor het welzijn van alle betrokkenen, het bedrijf zelf, maar ook de omgeving. Het bedrijf komt in expansie, voorbij het spanningsveld tussen productie en administratie.

In een volgende fase zullen meerdere stakeholders betrokken worden om samen ideeën te ontwikkelen, die verder reiken dan de muren van het bedrijf. Zo kan via een co-creatie met meerdere organisaties een grotere positieve impact gerealiseerd worden op individueel, maatschappelijk, economisch en omgevingsvlak: the flourishing company.

AANBOD WOW

 • Vraagstelling/intake 1u
 • Bedrijfsbezoek/Probleemstelling 2u
 • Teamsessies 5 x 4u (interval van 3 weken) naar individuele bewustwording
 • Opstellen en uitvoeren van concepten voor WOW door co-creatie 4u
 • Follow up en feedback 2u

AANBOD FLOURISHING ORGANISATION

 • Vraagstelling/intake 1u
 • Probleemstelling bedrijf/samenstelling van het team 4u
 • Teamsessies 5 x 4u / individuele coaching 6 x 1u
 • Opstellen en uitvoeren van concepten voor bedrijfsexpansie door co-creatie 4u
 • Follow up en feedback 2u
 • Opstellen en uitvoeren van concepten voor evolutie naar flourishing company 8u
 • Follow up en feedback 2u

Wagenstraat 6

3740 Bilzen, Belgium

  Tel: 089/411 751

FOLLOW US

Twitter

Facebook

Google +

MAAK AFSPRAAK

Maandag tot vrijdag 9h00 – 19h00

Telefonisch : 089/411 751

Digitale wachtkamer:

www.digitalewachtkamer.be

of  011/718 251   

of sms  fe3740 naar 3948

 

Bij hoogdringendheid na 19h00, Weekends en Feestdagen:

contacteer dokter van wacht op 089/590 059

Copyright @2019 - all rights reserved by InnSæiMed