Aanbod-Artsen

InnSæiMed vzw

Via een groter bewustzijn

bijdragen aan een groter welzijn

 

Vanwege de Coronacrisis zijn voorlopig alle groepsessies bij InnSaeimed uitgesteld tot na 3 april 2020. 

Hebt u last van de bovenste luchtwegen, keelpijn, verkoudheid of hoest - met of zonder koorts - gelieve dan TELEFONISCH contact op te nemen met de huisarts en NIET naar de praktijk te komen en/of een online afspraak te maken.

Als hulpverlener ligt onze focus op ‘welzijnsbevordering’ en ‘bewustwording’; dit op individueel, relationeel, sociaal-maatschappelijk, economisch en omgeving vlak. Wij streven naar curatieve en preventieve gezondheidszorg.

 

Hier willen wij verder gaan dan het omgaan met ziekte en preventie volgens het reguliere gezondheidsbeleid dat meestal gestuurd wordt vanuit een dualistisch denkkader (lichamelijke oorzaak van lichamelijke klachten). We zien steeds duidelijker dat meerdere onderliggende factoren een rol spelen in het ontstaan of onderhouden van (aanhoudende) fysieke en mentale problemen. Het is noodzakelijk het diagnostisch en therapeutisch landschap uit te breiden door rekening te houden met lichamelijke, emotionele/energetische, systemische en spirituele aspecten van het mens-zijn, alsook omgevingsfactoren en
de voeding.

 

De patiënt wordt aangemoedigd om zelf zijn/haar verantwoordelijkheid op te nemen voor zijn/haar eigen welzijn. Van ‘lijden’ naar ‘leiden’…

Wij trachten dit te realiseren door met een ‘holistische’ mindset te kijken naar de patient en door met een ruimer zorgaanbod samen een plan op maat op te stellen:

  • Coaching (individueel en in groep): inzichten en advies op maat, met een focus op bewustwording, innerlijke groei op mentaal, energetisch en zelfs spiritueel vlak
  • Osteopathie en bewegingsadvies: als lichamelijke/energetische/emotionele behandeling
  • Meditatie: met gunstig effect op o.a. stress, concentratie, geluksgevoel, pijn, mentale weerbaarheid,...
  • Yoga: als lichaamsgerichte, energetische bewegingstherapie
  • Loopbaan begeleiding: aandacht om vanuit jouw talenten een weloverwogen loopbaan uit te stippelen, of jouw job te optimaliseren
  • Dieet-en voedingsadvies: dieetadvies bij specifieke aandoening (suikerziekte, nierlijden, hoge bloeddruk,...) alsook algemeen voedingsadvies ter bevordering van ons welzijn
  •  

Een aangepaste financiële waardering voor deze tijdsintensieve ‘holistische benadering’ alsook een betaalbaar zorgaanbod zijn punten waar wij in de toekomst verder aan werken.

Wij streven naar een gezonde werkplek, waar de hulpverlener zich kan focussen op zijn/haar kerntaak en in een fijn samenwerkingsverband zorg op maat kan aanbieden.

Door deze aanpak stellen wij vast dat het welzijn van alle betrokkenen vergroot (zowel van patiënt als van hulpverlener), is er minder ziekteverzuim en zien we dat de ziektekost vermindert door minder medicatiegebruik alsook door het terugschroeven van vaak overbodige onderzoeken.

 

Wij werken aan een opleidingstraject (start 4-5 oktober 2019) om andere hulpverleners, in eerste instantie (huis)artsen, vanuit een holistische mindset met dit groter diagnostisch en therapeutisch landschap te leren werken. Dit holistisch welzijnshuis zien we als uitschaalbaar of implementeerbaar in bestaande praktijken.

Hierdoor streven wij om in een ruimer netwerkverband dit welzijn bevorderend werk verder te optimaliseren.

AANBOD

  • Vormingsdag: 12/09/2020 (9u00-17u00)

Wagenstraat 6

3740 Bilzen, Belgium

  Tel: 089/411 751

FOLLOW US

Twitter

Facebook

Google +

MAAK AFSPRAAK

Maandag tot vrijdag 09h00 – 19h00

Telefonisch : 089/411 751

Digitale wachtkamer:www.digitalewachtkamer.be

of  011/718 251   

of sms  fe3740 naar 3948

 

Voor dringende medische problemen na 19h00, Weekends en Feestdagen:

contacteer dokter van wacht op 089/590 059

Copyright @2019 - all rights reserved by InnSæiMed